dissabte, 27 de setembre del 2008

TEXT BLANC SOBRE FONS BLANC

Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc,
Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc...

Blanc, Blanc, Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc,
Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc.

BLANC.